Bảo hành tron đời

Bảo hành tron đời

Đến thời điểm này, thật khó để tưởng tượng rằng Microsoft đã từ bỏ hoàn toàn Lumia vì hãng vẫn cần đầu tư vào smartphone cho ứng dụng và dịch vụ của họ. Mặc dù Microsoft đã xếp Lumia cùng Surface, Xbox và Windows cùng một bộ phận nhưng...

Hỗ trợ trực tuyến

Nội dung đang cập nhật...

Fanpage Facebook